a finał będzie komentował T….

Categories Tenis

a finał będzie komentował T. Tomaszewski możemy więc spodziewać się wielu gaf i 50 nawiązań do Fibaka
#tenis